ANBI-status

Stichting Japthi Mijdrecht heeft de ANBI status;

De Belastingdienst heeft Stichting Japthi Mijdrecht aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat Stichting Japthi Mijdrecht geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan onze hulp voor de kinderen in het tehuis in India. 

Het beloningsbeleid van stichting Japthi Mijdrecht.

Sinds de oprichting van de stichting in 2008 werken de bestuursleden geheel belangeloos en ontvangen derhalve geen loon of vergoeding. Regelmatig gaan bestuursleden op eigen kosten naar India om te zien hoe de gedoneerde gelden besteed zijn.

De Stichting Japthi Mijdrecht heeft een vaste medewerker in loondienst, te weten: Maartje van den Brand. Zij ontvangt hiervoor een salaris dat niet in overeenstemming is met de aan de functie verbonden eisen, maar afgestemd op de situatie, aangezien Maartje het meeste van de tijd in Nederland woont en werkt. Het salaris is vergelijkbaar met dat van verpleegkundige A in Nederland. 

In verband met het dragen van een ANBI-status moeten wij de volgende informatie beschikbaar stellen:

Contactgegevens stichting

Naam Organisatie:                                 Stichting Japthi Mijdrecht
Adres:                                                        Postulaat 20
                                                                    3641 NE Mijdrecht

Telefoon nummer Nederland:             0297778601

 In India:                                                    0091 9663052804

Website:                                                    www.japthi.nl

Email Adres:                                              maart77@hotmail.com

IBAN nummer:                                           NL76 RABO 0148 119530

RSIN:                                                            820078207 

BIC code:                                                     BIC RABONL2U

ANBI nummer:                                           8200778207

De bestuurssamenstelling:

Stichting Japthi Mijdrecht is opgezet door drie mensen die sterk betrokken zijn bij het werk van Shobha Madhyasta in India: Jan van den Brand, Niek Martens en Piet van Bul.

Bestuursleden Stichting Japthi Mijdrecht:

Jan van den Brand, initiatief nemer en bestuurslid
Jan was dertig jaar gevangenisdirecteur. Hij is al zijn hele leven actief op het gebied van mensenrechten in Oost Europa en Zuid Oost-Azië. Email: brandjan45@hotmail.com

Niek Martens, voorzitter
Niek werkt als docent op de scholengemeenschap Buitenveldert. Als mentor zeer sterk betrokken bij het wel en wee van de leerlingen

Piet van Buul, penningmeester 
Heeft veel bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van werknemersorganisaties in derde wereld landen.

Maartje van den Brand 

Maartje werkt als PGB begeleider voor kinderen met downsyndroom en als lifecoach in Nederland. Maartje reist een aantal keer per jaar naar India om Shobha en haar staff te ondersteunen. (geen bestuurslid)

Het beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten en ook de administratieve lasten worden vergoed door de bestuursleden zelf. Periodiek bezoekt een van de bestuursleden het tehuis en alle daaraan verbonden kosten worden door het betrokken bestuurslid zelf betaald.   


De Stichting Japthi heeft een vaste medewerker in loondienst, te weten: Maartje van den Brand. Zij ontvangt hiervoor een salaris dat niet in overeenstemming is met de aan de functie verbonden eisen, maar afgestemd op de situatie; Maartje is het meeste van het jaar in Nederland . Het salaris is vergelijkbaar met dat van verpleegkundige A in Nederland.

Maartje reist heen en weer tussen Nederland en India. Als zij in India is heeft zij een ondersteunde functie tbv Shobha Madhyastha en haar staff.

Maartje heeft er oa voor gezorgd dat door de jaren heen en mbo vrijwilligers het verblijf van de kinderen, oa dagbesteding zo is opgezet dat de kinderen onderwijs op maat krijgen. Door regelmatig terug te gaan naar Manasa Jyothi, zorgt zij dat de continuiteit en optimale kwaliteit gewaarborgd kan blijven.

De doelstelling van Stichting Japthi Mijdrecht:


Het ondersteunen van projecten voor kinderen, waaronder begrepen het opzetten, in stand houden en exploiteren van een of meer weeshuizen.

Activiteiten van Stichting Japthi Mijdrecht: Maartje houdt sinds 2007 een logboek bij als zij in India is van alle activiteiten die plaats vinden rondom het tehuis in India en andere activiteiten die hier betrekking op hebben; maartjevdbrand.waarbenjij.nu.

Jaarverslagen / jaarplan en Jaarrekeningen

Hieronder vindt u de verslagen. Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u contact deze mailen naar; Maartje Van den Brand, maart77@hotmail.com.