IMG_7700

Er wonen 18 kinderen in Koni, de jongste is 5 jaar en de oudste 48. De meeste van hen hebben nog wel ouders, maar deze kunnen of willen niet meer voor hun kinderen zorgen. De kinderen verblijven dag en nacht in Koni en krijgen begeleiding van vrijwilligers die dagelijks bij de kinderen zijn. Zij volgen een dagprogramma dat is afgestemd op hun niveau. De vrijwilligers beginnen om 8.30 en zijn bezig tot en met 3 uur. De rest van de tijd moeten de kinderen zichzelf vermaken, maar meestal is Maartje of een van de vrijwilligers bij hun, ook in het weekend. In de toekomst zal er plek zijn voor 25 kinderen in Koni.