De Stichting Japthi heeft een vaste medewerker in loondienst, te weten: Maartje van den Brand. Zij ontvangt hiervoor een salaris dat niet in overeenstemming is met de aan de functie verbonden eisen, maar afgestemd op de situatie waarin zij leeft. Het salaris is vergelijkbaar met dat van verpleegkundige A in Nederland. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten en ook de administratieve lasten worden vergoed door de bestuursleden zelf. Periodiek bezoekt een van de bestuursleden het tehuis en alle daaraan verbonden kosten worden door het betrokken bestuurslid zelf betaald.