ANBI-status

Stichting Japthi Mijdrecht heeft de ANBI status: De Belastingdienst heeft Stichting Japthi Mijdrecht aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat Stichting Japthi Mijdrecht geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan onze hulp voor de kinderen in het tehuis in India. 

In verband met het dragen van een ANBI-status moeten wij de volgende informatie beschikbaar stellen:

Contactgegevens stichting

 • Naam Organisatie: Stichting Japthi Mijdrecht
  Adres: Postulaat 20
 • postcode: 3641 NE Mijdrecht
 • Telefoon nummer Nederland: 0297778601
 •  Telefoon nummer In India: 0091 9663052804
 • Website: www.japthi.nl
 • Email Adres: maart77@hotmail.com
 • IBAN nummer: NL76 RABO 0148 119530
 • RSIN: 820078207 
 • BIC code: BIC RABONL2U
 • ANBI nummer: 8200778207

De bestuurssamenstelling: Stichting Japthi Mijdrecht is opgezet door drie mensen die sterk betrokken zijn bij het werk van Maartje in India: Jan van den Brand, Niek Martens en Piet van Bul.

Bestuursleden Stichting Japthi Mijdrecht:

 • Jan van den Brand, initiatief nemer en bestuurslid
  Jan was dertig jaar gevangenisdirecteur. Hij is al zijn hele leven actief op het gebied van mensenrechten in Oost Europa en Zuid Oost-Azië. Email: brandjan45@hotmail.com
 • Niek Martens, voorzitter
  Niek werkt als docent op de scholengemeenschap Buitenveldert. Als mentor zeer sterk betrokken bij het wel en wee van de leerlingen
 • Piet van Buul, penningmeester 
  Heeft veel bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van werknemersorganisaties in derde wereld landen.
 • Maartje van den Brand: Uitvoerende kracht in India (geen bestuurslid)

Het beloningsbeleid: Sinds de oprichting van de stichting in 2008 werken de bestuursleden geheel belangeloos en ontvangen derhalve geen loon of vergoeding. Regelmatig gaan bestuursleden op eigen kosten naar India om te zien hoe de gedoneerde gelden besteed zijn. En ook de administratieve lasten worden vergoed door de bestuursleden zelf.
De Stichting Japthi heeft een vaste medewerker in loondienst, te weten: Maartje van den Brand. Zij ontvangt hiervoor een salaris dat niet in overeenstemming is met de aan de functie verbonden eisen, maar afgestemd op de situatie waarin zij leeft. Het salaris is vergelijkbaar met dat van verpleegkundige A in Nederland.

Maartje woont en leeft gedeeltelijk met de kinderen in India, zij runt samen met een Indiase vrouw het gehele tehuis en heeft naast de het verblijf van de kinderen ook de dagbesteding opgezet dat de kinderen nu ook onderwijs op maat krijgen. Maartje volgt internationaal cursussen en trainingen om het onderwijs niveau in het tehuis optimaal te houden. Daarnaast heeft zij in het verleden haar kennis ook mogen delen in andere delen van de wereld. Zij is van plan om dit in de toekomst op meerdere plekken te gaan doen. Zij is ook bezig met het schrijven van een boek om haar ervaringen op deze manier met de buitenwereld te delen. Met haar boek wil Maartje andere inspireren.

De doelstelling van Stichting Japthi Mijdrecht:
Het ondersteunen van projecten voor kinderen, waaronder begrepen het opzetten, in stand houden en exploiteren van een of meer weeshuizen.

Activiteiten van Stichting Japthi Mijdrecht:  Maartje houdt sinds 2007 maandelijks een logboek bij van alle activiteiten die plaats vinden rondom het tehuis in India en andere activiteiten die hier betrekking op hebben; maartjevdbrand.waarbenjij.nu.

Kvk Uitreksel: