Jaarverslag Manasa Jyothi Koni 2017

Jaarverslag Manasa Jyothi Koni 2018

Jaarverslag Manasa Jyothi Koni 2018 met blik op 2019

Opmerking vooraf:

Het was een goed jaar voor de kinderen in Koni in 2018.

In 2018 is men in Koni doorgegaan met het uitvoeren van de ontwikkelde doelstellingen die gemaakt zijn in eerdere jaren. De focus ligt echter steeds meer op de uitvoering van het specifieke onderwijssysteem voor de kinderen in Koni. Hier kan nu meer aandacht aan worden besteed omdat de zaken rondom het gebouw van Koni en de omstandigheden voor de kinderen steeds beter zijn geworden de afgelopen jaren. Dit maakt dat de prioriteiten verplaats zijn en nu meer liggen op het individueel begeleiden van de kinderen en de groepsdynamiek. Dit is ook belangrijk voor de toekomst van Koni, aangezien veel van de jonge kinderen over een jaar of 2 zullen gaan beginnen met de puberteit en sommige nog steeds kampen met trauma’s uit het leven voor Koni. Een goede basis is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de kinderen. Maartje gaat zich daar in 2019 ook meer mee bezig houden.

In 2018 heeft Koni weer veel hulp gehad van vrijwilligers. Het mooie is, dat het aantal vrijwilligers dat terugkomt steeds meer toeneemt, waardoor de kwaliteit van zorg omhoog gaat. De vrijwilligers die terugkomen hebben veelal ervaring met de doelgroep. Daarnaast zijn zij bij terugkomst bekend met het schoolsysteem in Koni, waardoor er meteen gewerkt kan worden met de kinderen en men niet eerst een inwerkperiode nodig heeft. Dit maakt het werkt voor Maartje ook een stuk makkelijker. Aangezien zij de nieuwe vrijwilligers altijd moet inwerken, wat vaak veel tijd kost.

Dit jaar zijn er 3 nieuwe kinderen bij gekomen in Koni. Op dit moment wonen er 17 kinderen in Koni en komen er 3 kinderen dagelijks voor dagbesteding. De jongste 2 zijn net 4 jaar.

Aangezien veel van de kinderen extra medische zorg nodig hebben, moet Maartje meerdere malen per maand naar verschillende ziekenhuizen met de kinderen. De kinderen moeten conroles voor epilepsy, schildklier problemen, doofheid, ADHD en nog velen andere medische condities. Ook zorgt Maartje ervoor dat de kinderen jaarlijks een tandarts controle krijgen. Dit is nodig, aangezien veel van de kinderen met een heel slecht gebit aankomen in Koni. Sommige kinderen zoals ook weer in 2018, hebben maandelijkse verzorging nodig voor hun tanden, omdat de tanden er zo slecht aan toe zijn.

Ook dragen nu meerdere kinderen een bril. Vooral de kinderen met downsyndroom hebben slechte ogen. Helaas gaan de brillen heel snel kapot omdat de kinderen s avonds zelf hun bril moeten weg leggen. Er wordt nu wel meer aandacht aan besteed.

De Trust in India heeft dit jaar ook weer meer donaties weten binnen te halen. Elke maand is er nu een bestuursvergadering in Koni en De Trust trekt steeds meer verantwoordelijkheden naar zich toe.

Maartje heeft dit jaar zich volledig gefocused op Koni. Haar belangrijkste doel is nu, om op papier te krijgen wat ze heeft bereikt in deze 11 jaar, om deze strategie en werkwijze uiteindelijk ook aan te bieden aan andere Stichtingen die hier baat bij kunnen hebben. Op deze manier hoopt zij meer kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden te kunnen helpen die ook een plek zoals Koni verdienen.

Zij gaat daar in 2019 meer mee aan de slag. Ook is zij begonnen met het schrijven van een boek over haar ervaringen in Koni en de kinderen. Haar doel is om uiteindelijk andere mensen te motiveren ook hun hart te volgen. Daarnaast heeft zij het gevoel dat de verhalen van de kinderen gedeeld mogen worden met de buitenwereld omdat elk kind in Koni zo speciaal is en het nu zo goed met hun gaat.

Maartje en haar ouders zijn in 2018 betrokken geweest bij meerdere sponsoracties in Nederland en in het buitenland o.a. in Denemarken en Italy.

De doelen voor 2018 waren:

Educatie:

 De educatie doelen voor 2018 zullen weer worden meegenomen voor de doelen in 2019, aangezien deze van belang zijn voor de continuïteit van het schoolprogramma in Koni.

 In Koni wordt gewerkt met verschillende – individuele – lesmethoden. Deze methodes zijn na een aantal jaar dusdanig geïntegreerd dat iedereen er goed mee kan werken. Omdat er vooral gewerkt is aan continuïteit en er weinig grote veranderingen hebben plaatsgevonden, zijn de kinderen in een jaar erg goed vooruitgegaan. Er is een goede saamhorigheid in de groep en de kinderen vullen elkaar goed aan.

Uiteindelijk blijkt dat de methodes die nu worden toegepast in Koni, het beste aansluiten bij de groep en de staf. Ook het structurele dagprogramma sluit heel goed aan en zorgt ervoor dat de kinderen goed worden begeleid. Hier wordt in 2019 verder mee door gegaan.

Maartje heeft in 2018 veel vrijwilligers in Koni ontvangen die ervaring hadden met de doelgroep. Dit kwam zeer ten goede voor de kwaliteit van zorg. Óp dit moment heeft Koni al vrijwilligers gepland tot september 2019. Zoals al eerder is genoemd, komen de meeste vrijwilligers voor de tweede of de 3dekeer.

 Opknappen van de keuken.

 De keuken van Koni is weer geheel geschilderd, zowel aan de binnen als aan de buitenkant van de kastjes en de muren. Het hout wat was verrot is weggehaald en er zijn nieuwe kastjes in de plaats gekomen. Deze zijn nu van staal, zodat ze langer goed blijven. Helaas tast het weer veel van de materialen aan en door wateroverlast in het regenseizoen, is het bijna onvermijdelijk dat er weer dingen beschadigd zullen worden. Maar daar wordt in 2019 weer aandacht aan besteed. Het belangrijkste is dat de keuken schoon en hygiënisch is om in te koken.

Inrichting reiki kamer

Voor de inrichting zijn verschillende sensomotorische materialen aangeschaft vanuit Nederland. Zo hebben wij nu spelmaterialen om de fijne motoriek van de kinderen te verbeteren. Er zijn gymnastiek matten aangeschaft, zodat er lichamelijke oefeningen op de grond uitgevoerd kunnen worden voor de kinderen die fysiotherapie nodig hebben. Ook hebben we nu verschillende soorten klei, verf en kwasten voor de kinderen om mee te werken. Deze worden met name gebruikt tijdens de creatieve therapie en een op een behandelingen van de kinderen. De Reiki kamer heeft ook extra kasten gekregen om al het materiaal in op te bergen, zodat het goed kan worden opgeborgen.

Maartje wil in 2019 een oefen loopbank aan schaffen voor de reiki kamer, zodat er ook in het regenseizoen geoefend kan worden met lopen.

Uitbreiding van de slaapvertrekken kinderen

Er zijn extra bedden aan geschaft voor de kinderen, aangezien sommige van de kinderen te groot werden voor de bedden waarin zij sliepen. Ook is er een aparte slaapkamer bij gekomen voor een van de kinderen (Divya) die een nacht en dag ritmestoornis heeft. Hierdoor was zij vaak in de nacht wakker en maakte dan veel geluid, waardoor de andere kinderen en de staff geen goede nachtrust kregen. De slaapkamer is zo ingericht dat de andere kinderen geen last hebben van het geluid van Divya. Er is een speciaal bed voor Divya aangeschaft zodat zij veilig kan slapen. Er zijn gordijnen voor alle ramen aangeschaft en speciale bescherming voor in de ramen, zodat er geen slangen of apen meer naar binnen kunnen komen. Dit hebben we ook aangeschaft voor de ramen in de badkamer en voor de slaapvertrekken voor de vrijwilligers boven.

Op het terras boven, waar de was wordt opgehangen van de kinderen, is een overkapping neergezet, zodat de kleren ook kunnen worden opgehangen in het regenseizoen.

Er wonen op dit moment 10 jongens in Koni die nu rond de 12 jaar zijn. Waarschijnlijk zal eind 2019 weer gekeken moeten worden hoeveel de jongens zijn gegroeid en of ze nog in de bedden passen. Er zal ook gekeken moeten worden naar een extra badkamer voor de jongens, dit staat ook in het architecten ontwerp gemaakt in maart 2018.

Sponsoracties

In 2018 heeft Maartje contact gekregen met een school voor kinderen met een beperking in Denemarken. Deze School heeft een jaar lang gewerkt aan het India project. Op dit moment in januari 2019, zijn de directeur en 5 staff leden aan het werk in Koni. Zij hebben verschillende grote sponsoracties gehouden in Denemarken en zullen hier in 2019 mee door gaan.

Ook hebben verschillende vrijwilligers in hun eigen land sponsoracties gehouden voor de kinderen in Koni.

Vanuit Nederland is er een grote gift binnengekomen van ouders met een kind met downsyndroom. En zijn er een aantal grote Gifts van particulieren binnen gekomen o.a. via de rotery.

In 2019 zullen Maartje en haar familie weer een aantal sponsoracties gaan houden in Nederland. Aangezien Koni alleen kan worden voorgezet als er genoeg donaties binnen komen.

Opknappen van de buiten speel plaats.

Alle speelmaterialen buiten, zoals de schommels, glijbanen en klimrek zijn opgeknapt en geschilderd. Ook is er een nieuwe trampoline aangeschaft met een omheining.

Buitenactiviteiten en vrijspeel vormen een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in Koni. Het is belangrijk voor de motoriek en de groei van de kinderen. Daarnaast leren ze door de buitenactiviteiten ook goed met elkaar om te gaan.

Er zijn 6 nieuwe rolstoelen aangeschaft vanuit Australië. Op dit moment zijn er 4 rolstoelen voor de kinderen in Koni in gebruik. De andere twee zullen worden bewaard voor de toekomst.

Helper vrouwen

Ook dit jaar zijn de salarissen van de 4 helper-vrouwen verhoogd. De helper vrouwen werken 7 dagen in de week en hebben 1 dag rust in de maand. Ze verzorgen de kinderen in de ochtend en in de avond en overdag zorgen ze ervoor dat Koni schoon blijft. Ook het salaris van Chetena is dit jaar verhoogd.

Er is in 2018 een nieuwe teacher bij gekomen. Beide komen uit het dorp Koni en zijn opgeleid door Maartje. Eind 2019 zullen beide worden uit gehuwelijkt en zal er weer gekeken moeten worden naar nieuwe teachers.

Aanleg van een betere waterafvoer en toevoer buiten.

Hier zal in 2019 meer aandacht aan moeten worden besteed, omdat de pijplijnen nog steeds niet optimaal zijn. IN 2018 zijn er een aantal vervangen en er zijn nieuwe watertanks aangeschaft. Maar de pijplijnen zijn weer beschadigd en het watersysteem is niet voor langer termijn. En dit levert veel problemen op, vooral in het regenseizoen.

Nieuw materiaal

Omdat er in het dagschema een nieuwe les is bijgekomen, moesten er veel nieuwe materialen worden aangeschaft. Deze zijn gekocht in Nederland. Nog niet al het lesmateriaal is gevonden, dus Maartje zal met een van de vrijwilligers begin 2019 weer gaan uitzoeken waar het materiaal te vinden is. Daarnaast zal het lesprogramma om het kwartaal moeten worden bij gesteld, omdat de kinderen zoveel vorderingen maken.

Ontwerptekeningen voor het extra klaslokaal.

In maart 2018 was er een architect uit Nederland in Koni aan het werk om een ontwerp te maken voor een nieuw klaslokaal voor Koni. Het ontwerp ligt klaar en er zal begin 2019 mee begonnen worden. Op dit moment is er geen zand om te bouwen, dus ligt alle bouw stil rondom Koni, zodra het verbod is opgeheven zal de bouw gaan beginnen. Hopelijk is het klaslokaal af voordat het regenseizoen begint.

Aanbouw van de omheining is begonnen.

De aanbouw van de omheining rondom Koni is eind 2018 begonnen. Het is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen de staff van Koni. Er is op dit moment in heel Udupi district geen zand te vinden om te bouwen, dus alles ligt nu even stil, maar als het goed is wordt het verbod eind januari 2019 weer opgeheven en kan men door gaan met de bouw.

3 nieuwe kinderen.

Er zijn in 2018 3 nieuwe kinderen bij gekomen. Dat betekend dat er een aantal nieuwe tafels en stoelen aan geschaft moesten worden voor de kinderen. Ook zijn de kinderen nog heel jong (4 jaar) en waren in Koni geen materialen aanwezig voor zulke kleine kinderen. In 2019 zal verder worden gekeken naar een goeie plek voor deze jonge kinderen, zodat ze les krijgen op maat en op hun niveau. De kinderen draaien goed mee in de groep en worden goed opgevangen door de rest van de kinderen.

 Kidscare

Maartje heeft nog kort contact gehad met Kidscare. Zij zijn op dit moment met grote projecten bezig. Maartje heeft aangegeven, dat mochten ze Maartje nodig hebben, ze altijd contact kunnen zoeken.